Editorial Board

Editor-in-Chief

Dr. S. K. SINGH

Members of Editorial Board
 • Dr. J.P. Srivastava, Kanpur (UP).
 • Dr. J. P. Lal, Varanasi (UP).
 • Dr. Gyanendra Singh, New Delhi.
 • Dr. Satya Prakash, Saharanpur (UP).
 • Dr. K. P. Choudhary , Imphal (Manipur).
 • Dr. Ram Pyare, Kanpur (UP)
 • Dr. R. G. Chaudhary, Bihar.
 • Dr. M. Raj Shekhar, Karnataka.
 • Dr. N.K. Pruthi, Muzaffarnagar(UP).
 • Dr. Daya Ram, Imphal (Manipur).
 • Dr. R. K. Prajapati, Teekamgarh (MP).
 • Dr. H. L. Singh, Meerut (UP).
 • Dr. Rakesh Kumar Gangwar, Jaipur (Rajasthan).
 • Dr. S.V. Singh, Kanpur (UP).
 • Dr. Braj Mohan, Mathura (UP).
 • Dr. Joginder Singh, Baghpat (UP).